អ៊ែតវ៉ាន់ភើឆេស

ទទួលបានកាបញ្ចុះតម្លៃ30%
រយៈពេលនៃការកក់ទុកជាមុនត្រូវតែមានរយៈពេលយ៉ាងតិច14ថ្ងៃមុនថ្ងៃស្នាក់នៅ

លោកអ្នកទទួលបាន៖
 • ផ្តល់ជូនអាហារប៊ូហ្វេពេលព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅ អេស៊ានប៊ុហ្វេ សម្រាប់មនុស្ស ២នាក់
 • ផ្តល់ជូនទឹកពិសារ កាហ្វេ និង តែ នៅក្នុងបន្ទប់
 • ផ្តល់ជូនប័ណ្ណបញ្ចុះតំលៃ ១០% លើម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជះនៅភោជនីយដ្ឋានរបស់សណ្ឋាគារ
 • ផ្តល់ជូនដំណើរកម្សាន្តលើភ្នំរយះពេល២ម៉ោង
 • ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយគ្មានការកំណត់ នៅក្នុងបន្ទប់ហើយនៅក្នុងបរិវេណសណ្ឋាគារ
 • កន្លែងក្មេងលេងកម្សាន្តរយះពេល ២ម៉ោង ឬ កាក់ចំនួន២
 • សំបុត្រចូលទស្សនាវាស្រែ ៥០០ សម្រាប់ ២នាក់
លក្ខខណ្ឌ
 • មិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងទៀតឬសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរបានឡើយ។
 • ការផ្តល់ជូននេះមិនមានការកំណត់ចំនួនបន្ទប់ឡើយ។
 • ការរៀបចំជូនគឺអាស្រ័យទៅតាមជំនួនទំនេរនៃបន្ទប់តែប៉ុណ្ណោះ។
 • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះសម្រាប់តែថ្ងៃសប្តាហ៍(ថ្ងៃ អាទិត្យ ដល់ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍)តែប៉ុណ្ណោះ។
 • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ សីហា ២០១៧ ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ តុលា ២០១៧ មិនត្រូវបានផ្តល់ជូននៅថ្ងៃបុណ្យជាតិ។
 • អាចស្នាក់នៅបានជាអតិបរមាចំនួន២នាក់ក្នុងមួយបន្ទប់។
 • លេខកូដ EBB.17
 • ការពន្យាពេលស្នាក់នៅបន្ទាប់ទៀតត្រូវបានអនុលោមតាមការផ្ទល់ជូនពិសេសណាមួយ ឬការបញ្ចុះថ្លៃកំរិតណាមួយកំណត់ដោយសណ្ឋាគារ ដែលមានតម្លៃដូចនឹងការកក់ផ្ទាល់។
 • ការផ្តល់ជូនក្នុងកញ្ចប់សេវាកម្មនេះមានសុពលភាពតែក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅប៉ុណ្ណោះ។
 • សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះកម្មវិធីការផ្ទល់ជូនពិសេសនិងប្រភេទបន្ទប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងពេលធ្វើការកក់បន្ទប់។
 • រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែនូវការផ្តល់ជូនពិសេសនេះដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុន។
គោលនយោបាយចំពោះកុមារ
 • អនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅច្រើនបំផុតត្រឹម២នាក់សម្រាប់កុមារមានអាយុក្រោម១២ឆ្នាំដែលអាចស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយឪពុកម្តាយ។
 • កុមារដែលមានអាយុតិចជាង៦ឆ្នាំអាចទទួលទានអាហារពេលព្រឹកដោយមិនបង់ប្រាក់។
 • កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី៦ឆ្នាំដល់១២ឆ្នាំតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន៥០ភាគរយនៃតម្លៃលក់សម្រាប់មនុស្យធំ។
 • បម្លៃបន្ថែមគ្រែ ១ ២៥ដុល្លារ រួមបញ្ចូលជាមួយអាហារប៊ូហ្វេពេលព្រឹក។
ការលប់ចោល
 • ការមិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនចំពោះការជូនដំណឹងមកខាងសណ្ឋាគាររយៈពេល៣ថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលស្នាក់នៅប៉ុណ្ណោះ បើពុំដូច្នោះទេខាងសណ្ឋាគារនឹងតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃចំនួនមួយបន្ទប់ជាការពិន័យចំពោះការជូនដំណឹងយឺតអំពីការលប់ចោលការស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវ។
មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។